Pěkné prázdniny - E3 (26.08.2018) Pěkné prázdniny - E3 (26.08.2018)