Brutus Extreme Orienteering - E2 (18.03.2018) Brutus Extreme Orienteering - E2 (18.03.2018)