Brutus Extreme Orienteering E2 (18.03.2018) Brutus Extreme Orienteering E2 (18.03.2018)