2členné smíšené štafety (31.01.2018) 2členné smíšené štafety (31.01.2018)