ŽB krátká Kamzík (15.06.2019) ŽB krátká Kamzík (15.06.2019)