ŽA Skalka u Doks - krátká D21A (02.06.2019) ŽA Skalka u Doks - krátká D21A (02.06.2019)