ŽA, ŽB Skalka u Doks - middle (H40B) (02.06.2019) ŽA, ŽB Skalka u Doks - middle (H40B) (02.06.2019)