ŽA, ŽB Radvanec (H40) (09.09.2018) ŽA, ŽB Radvanec (H40) (09.09.2018)