ŽA, ŽB Radvanec (H40) (08.09.2018) ŽA, ŽB Radvanec (H40) (08.09.2018)