Brutus Extreme Orienteering E1 (17.03.2018) Brutus Extreme Orienteering E1 (17.03.2018)