BŽOB štafetky #2 (04.03.2017) BŽOB štafetky #2 (04.03.2017)