BŽOB štafetky #1 (04.03.2017) BŽOB štafetky #1 (04.03.2017)