BŽOB soustředění - hnědovka (24.11.2018) BŽOB soustředění - hnědovka (24.11.2018)