BŽOB štafetky 2. (04.03.2017) BŽOB štafetky 2. (04.03.2017)