BŽOB štafetky 1. (04.03.2017) BŽOB štafetky 1. (04.03.2017)